Akce

 3/4/2020 Jarní setkání – členská schůze

Dovolujeme si Vás informovat, že vzhledem k aktuální situaci členskou schůzi dne 3. dubna samozřejmě rušíme. O náhradním termínu Vás budeme včas informovat.

Vážení členové naší Společnosti,

během našich podzimních sympozií jsme vzhledem k nabytému programu a časovému omezení akce většinou neměli možnost se vzájemně seznámit. Tento nedostatek bychom proto velmi rádi napravili, a tak jsme se rozhodli zorganizovat neformální setkání, které jsme lehce nepřesně nazvali „členskou schůzí“.

Nuže, srdečně Vás zveme na členskou schůzi, která se uskuteční dne 3.4.2020 od 18hod. v kavárně Za školou, adresa Uralská 6, Praha 6,  https://zaskolou.com/

Můžete se těšit na suitu C dur od J. S. Bacha v podání skvělého violoncellisty Balázse Adorjána, která zazní v úvodu akce. My se zase budeme těšit na Vás, Vaše nápady, připomínky k proběhlým akcím, či podněty, týkající se dalšího směřování naší Společnosti.

Za výbor Společnosti, MUDr. Pavel Drbal