1. Sympozium zdravotní péče o hudeníky

4.11.2017
Galerie HAMU

V sobotu 4. listopadu se v Galerii Hudební fakulty AMU uskutečnilo Sympozium zdravotní péče o hudebníky. Překvapil nás obrovský zájem umělecké a zdravotnické veřejnosti. Galerie byla obsazena téměř do posledního místa. Zúčastnilo se přes 100 posluchačů, studentů hudby, hudebních pedagogů, výkonných umělců, hudebních amatérů, fyzioterapeutů i lékařů. Podle rezervační listiny se na Sympozium dostavili i zahraniční hosté z Německa, Slovenska, Běloruska a Srbské republiky. Moc děkujeme všem přítomným, kteří spoluvytvořili v Galerii úžasnou atmosféru!

Většina přednášejících zaujala přítomné natolik, že jejich časová dotace nemohla stačit na zodpovězení všech dotazů
Hlavní host – prof. Eckart Altenmüller krátce zmínil systém práce institutů zabývající se medicínou hudebníků v Německu. Ve své vynikající interaktivní přednášce se věnoval nejčastějším a nejtypičtějším onemocněním hudebníků včetně pověstné fokální dystonie. Demonstroval, jaký druh chování hudebníka vede nejvíce ke vzniku fyzických obtíží a na několika případech přiblížil postup léčby. Také nastínil nejčastější chybné strategie při cvičení.

Druhým hostem byl přední český audiolog MUDr. Tomáš Talach, který ve svém příspěvku, pojednávajícím komplexně o fyziologii sluchu a jeho poruchách při nadměrné expozici zvuku a hluku, seznámil posluchače se základními možnostmi časné diagnostiky, prevence a léčby. Tato prezentace vzbudila dlouhou diskuzi nejen o fyziologii sluchu, ale i o praktických otázkách profesionálního poškození sluchu.

Sympozium zakončil MUDr. Pavel Drbal, který ve své přednášce věnované, nejčastějšímu problému hudebníků, držení těla vysvětlil základní anatomické a funkční souvislosti. Zevrubně vysvětlil funkci stabilizačního systém trupu a vysvětlil jeho význam pro držení děla. Nejen teoreticky, ale i na praktických příkladech doložil, že vedení ke správné postuře slouží nejen jako prevence funkčních i nevratných strukturálních postižení pohybového aparátu, ale že také přináší zlepšení technických schopností hudebníka a mělo by být součástí umělecké pedagogiky.

Sympozium tak přineslo jedinečnou možnost během jednoho půldne nahlédnout do většiny nejvýznamnějších oblastí medicíny hudebníků. Zkvalitňování léčebné péče o hudebníky, které si naše společnost vytyčila jako jeden ze základních cílů, není jednosměrný proces. Spolupráce s hudebníky přínáší lékařům nenahraditelné informace, díky kterým mohou vyvíjet nové přístupy k léčbě.


Sympozium otevře profesor Eckart Altenmüller, lékař, hudebník a šéf Německé společnosti pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků (Deutsche Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin), propagátor a vůdčí osobnost tohoto oboru v evropském a světovém měřítku. Pohovoří o smyslu tohoto oboru pro všechny hudebníky, léčbě i prevenci potíží a onemocnění.

Dalším přednášejícím bude známý český audiolog a foniatr MUDr. Tomáš Talach. Tématem jeho přednášky bude citlivé téma ochrany sluchu hudebních profesionálů – rizika a přístup k jejich minimalizaci, možnosti časné diagnostiky a léčby poruch sluchu z nadměrné expozice zvuku.

Poslední příspěvek přednese MUDr. Pavel Drbal, lékař České Filharmonie a rehabilitační specialista. Zabývat se bude nejčastějším fyzickým problémem všech hudebníků – držením těla při hře na nástroj. S použitím praktických ukázek vysvětlí základní poruchy postury a možnosti jejich korekce rehabilitační léčbou.

Eckart Altenmüller

Prof. Altenmüller je profesor oboru hudební fyziologie a medicíny hudebníků a ředitel Institutu hudební fyziologie a medicíny hudebníků při Vysoké škole pro hudbu, divadlo a média v Hannoveru. Založil a je místopředsedou Německé společnosti pro hudební fyziologii a medicinu hudebníků. V oboru neurofyziologie a neuropsychologie hudebníků patří celosvětově mezi přední vědce.


Tuto akci podpořil Česko-německý fond budoucnosti a Hudební akademie muzických umění.