Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Jsme Česká společnost pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků, z. s., se sídlem Hlaváčova 1161/8, Praha – Kobylisy, PSČ 182 00.
Společnost je zapsána pod spisovou značkou L 66121 u Městského soudu v Praze, IČO: 05239842.
Naše webová adresa je: www.medicinahudebniku.cz.

Proč sbíráme osobní údaje

Naše společnost vznikla jako odborná základna pro prohlubování spolupráce mezi odborníky jednotlivých medicínských oborů a jejich sdružování s hudebními interprety a pedagogy. Vytváříme databázi lékařů a výzkumných pracovníků, jejichž zaměření a zkušenosti se přímo dotýkají medicíny hudebníků. Výměna informací má vést k základnímu poslání společnosti, kterým je zkvalitňování léčebné péče o hudebníky. Kromě edukační a preventivní činnosti, která zahrnuje spolupráci se základními uměleckými školami, konzervatořemi, hudebními vysokými školami a velkými uměleckými subjekty (orchestry a operními domy) se naše společnost zaměřuje na koordinaci vědeckého výzkumu na poli hudební fyziologie a patofyziologie. Pro pacienty, kteří potřebují orientaci v léčbě či odbornou pomoc při hledání vhodného specialisty nabízíme informační a poradenskou službu. Naše spolupráce na odborné bázi zahrnuje i kontakty se zahraničními pracovišti a mezinárodními osobnostmi v oboru. Česká společnost pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků, z.s. si klade za cíl sloužit hudbě, která je významnou součástí našeho nehmotného kulturního dědictví, a zlepšovat pracovní podmínky umělců.

Jaké osobní údaje sbíráme

Abychom mohli naplňovat poslání spolku, bez Vašich osobních údajů se neobejdeme. Jsou jimi například údaje plynoucí z následujících oblastí:

Registrační údaje, přihlášení na akce společnosti

Pokud se zaregistrujete na náš web, obdržíme do Vás celou řadu osobních údajů (jako jméno, příjmení apod), stejně tak jako další identifikátory (např. Vaše IP adresa při registraci). Tyto údaje pečlivě chráníme před nepovolaným přístupem.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS), jinak návštěvníci webu mohou z obrázků na webu stáhnout a zobrazit libovolná data o poloze.

Cookies

Podrobné informace včetně detailního nastavení cookies naleznete na stránce Zásady cookies (EU).

Komentáře

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z Vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o Vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje

Náš web využívá celou řadu externích služeb pro zobrazení co nejkvalitnějšího obsahu, např. videa z kanálu YouTube nebo využívání služby MailChimp pro rozesílání hromadných e-mailů našim členům a zájemcům o novinky. Jaké služby přesně využíváme nejlépe poznáte ze seznamu cookies uvedených na stránce Zásady cookies (EU).

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu, ukládáme osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Každý uživatel si může kdykoliv tyto údaje ve svém profilu zobrazit, upravovat nebo smazat (s výjimkou toho, že nelze změnit uživatelské jméno a o úpravu některých údajů je třeba z bezpečnostních důvodů požádat administrátora na info@medicinahudebniku.cz ). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat. Osobní údaje uvedené při registraci, stejně tak Vaše případné komentáře a jejich metadata, ukládáme na dobu neurčitou, abychom mohli naplňovat poslání spolku.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o Vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o Vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.