O nás

MUDr. Pavel Drbal

PŘEDSEDA

Po promoci na 2. lékařské fakultě University Karlovy v Praze pracoval na 2. interním oddělení Fakultní nemocnice Na Bulovce a dále na Rehabilitační klinice Malvazinky. V současné době pracuje jako rehabilitační lékař v ambulanci Vršovické zdravotní a.s. Od roku 2011 je lékařem pro zahraniční zájezdy České filharmonie.

Paralelně s lékařskou fakultou studoval hru na violu da gamba u Petra Wagnera. Své hudební vzdělání dále zdokonalil na mistrovských kurzech pod vedením Hille Perl, Marianne Müller, Michaela Brüssinga a Irene Klein. Je zakládajícím členem souboru Pražský gambový konsort. Jako sólista nebo komorní hráč vystupoval v České republice i zahraničí se soubory jako Musica Florea, Motus Harmonicus, Polyphonion,  Temperament 430, Kvinterna aj.

MgA. Jan Bubák

MÍSTOPŘEDSEDA

Studoval dirigování na Pražské konzervatoři, Královské konzervatoři v Haagu, Akademii múzických umění v Praze a Litevské hudební akademii ve Vilniusu.V roce 2012 se stal dirigentem Chorvatského Národního divadla v Záhřebu. V letech 1998 -1999 se seznámil na St. Mary’s Music School ve skotském Edinburghu s metodami fyziologie hudebníků a Alexanderovou technikou. V Alexandrově technice pokračoval u legendární Vivien Mackie na seminářích v La Taha v Andalusii. Propaguje znalost principů fyziologie hudebního výkonu mezi orchestrálními hudebníky.

MUDr. Klára Zelenayová

ČLEN VÝBORU

Absolvovala 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích získala atestaci z neurologie a rehabilitační a fyzikální medicíny. V obou oborech je držitelkou odborné způsobilosti. Absolvovala řadu doplňujících kurzů – akupunktura, elektromyografie, myoskeletální medicína, léčba ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové, McKenzieho metoda aj. Nyní pracuje jako rehabilitační lékařka v nestátním zdravotním zařízení Rehabilitace a akupunktura s.r.o. v Praze 1. Ve své praxi se věnuje i pohybové problematice hudební interpretace. Přichází zde do kontaktu s profesionálními hudebníky a jejich specifickými potížemi. Sama je aktivní hráčkou na violoncello v neprofesionálním komorním orchestru Musica quinta essentia.

M.Mus. Pia Frenzel 

ČLEN VÝBORU A POKLADNÍK

Pia Frenzel se narodila v Míšni. Studovala Lékařskou fakultu Carl Gustav Carus v Drážďanech. Poté vystudovala klasickou kytaru na Vysoké škole hudební a divadelní v Rostocku a violu da gamba u Irene Klein a Lorenze Duftschmida na Vysoké hudební škole v Lipsku a Trossingenu. Své hudební vzdělání dále doplnila na mistrovských kurzech u Michaela Brüssinga, Hille Perl, Marianne Muller, Petra Wagnera a Wielanda Kuijkena. Absolvovala kurzy Alexanderovy techniky a seznámila se s metodikou Rezonční nauky u Thomase Langea.

Mgr. Gabriela Trněná

ČLEN VÝBORU

Vystudovala bakalářské a magisterské studium fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve své magisterské práci se zabývala pohybovými obtížemi u hudebníků a po ukončení studia absolvovala odbornou stáž na Kurt-Singer-Instit für Musikergesundheit v Berlíně.  

V současné době pracuje jako fyzioterapeutka v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře. Věnuje se józe, zajímá se o pohyb a pohybové stereotypy a nastoupila do výcviku Feldenkraisovy metody.

Miroslav Vencel, Ph.D.

ČLEN VÝBORU

Miroslav Vencel, PhD je vzděláním a praxí muzikolog se specializací na hudební fyziologii a psychologii, hudební pedagog, houslista, fyzioterapeut a lektor cvičení vycházejících z jógy a vývojové kineziologie. V rámci doktorského studia na UK v Praze zaměřeného na Hudební fyziologii a fyzioterapii, ergonomii a pedagogiku absolvoval v roce 2012 roční studijní pobyt na Institut für Musikphysiologie und Musikermedizin Hannover.


Řekli o nás