Akce

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

2023

11.11.2023 6. Sympozium zdravotní péče o hudebníky

V letošním sympoziu jsme se tematicky zaměřili na problematiku trémy a psychosomatiku uměleckého přednesu. Můžete se těšit na špičkové lektory, kteří nás seznámí se svým pohledem na tato veledůležitá témata v životě každého výkonného umělce.

[pokračovat ve čtení]

2022

26.11.2022 5. Sympozium zdravotní péče o hudebníky

Těšit se můžete na přednášky o nemocech z přetěžování ruky pohledem terapeuta i interpreta, přednášku o psychické zátěži v uměleckém provozu a přednášku o pásmové nemoci (jet lag) a jak jí čelit.

[pokračovat ve čtení]

2021

8.11.2021 4. Sympozium zdravotní péče o hudebníky

Letošní sympozium se uskuteční 8. listopadu 2021 od 17 hodin na Konzervatoři Jana Deyla.

[pokračovat ve čtení]

9.6.2021 Hudební a taneční fakulta AMU, Dechové oddělení, Malostranské náměstí 258/13, Praha 1

Praktický seminář pro pedagogy a studenty pozounu věnovaný prevenci pohybových obtíží, funkci bránice a správnému držení těla.

26.3.2021 Hudební a taneční fakulta AMU, Malostranské náměstí 258/13, Praha 1

Online přednáška v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků HAMU věnovaný hudební fyziologii a postuře.

2020

23.11.2020 4. Sympozium zdravotní péče o hudebníky je zrušeno

4. sympozium naší Společnosti, plánované na 23. listopadu, musíme vzhledem k aktuální situaci bohužel zrušit. Šrouby vládních omezení se velmi pravděpodobně uvolňovat nebudou a i za nejoptimističtějších okolností není ani možné akci adekvátně zpropagovat. Virtuální online verzi sympozia neplánujeme a akci tedy odkládáme na druhou půlku příštího roku. Zachováte-li nám přízeň, budeme se na Vás těšit v říjnu či listopadu 2021.

Přejeme Vám všem pevné zdraví a nervy!

8.10.2020 Podzimní setkání – členská schůze

Vážení členové naší Společnosti, během našich podzimních sympozií jsme vzhledem k nabytému programu a časovému omezení akce většinou neměli možnost se vzájemně seznámit. Tento nedostatek bychom proto velmi rádi napravili, a tak jsme se rozhodli zorganizovat neformální setkání, které jsme lehce nepřesně nazvali „členskou schůzí“.

Nuže, srdečně Vás zveme na členskou schůzi, která se uskuteční dne 8.10.2020 od 18 hod. v kavárně Za školou, adresa Uralská 6, Praha 6,  https://zaskolou.com/

Můžete se těšit na suitu C dur od J. S. Bacha v podání skvělého violoncellisty Balázse Adorjána, která zazní v úvodu akce. My se zase budeme těšit na Vás, Vaše nápady, připomínky k proběhlým akcím, či podněty, týkající se dalšího směřování naší Společnosti.

 2.6.2020 Seminář pro pedagogy pražské ZUŠ Šimáčkova

31.12.2020 Seminář pro pedagogy ZUŠ Klapkova Praha

Česká společnost pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků, z.s. je držitelem akreditace MŠMT č.j. 26082/2018-1-694. V rámci této akreditace pro další vzdělávání pedagogických pracovníků jsme v příjemném prostředí ZUŠ Klapkova uskutečnili seminář věnovaný správnému držení těla hudebníků. Dvě vyučovací hodiny byly věnovány teoretickým základům. MUDr. Pavel Drbal ve své úvodní přednášce vysvětlil základy fyziologie dýchání a stabilizace trupu a na množství obrázků a videí pacientů i předních výkonných umělců vyložil základní principy správných i špatných návyků, které ovlivňují kvalitu tónu, rytmus a v neposlední řadě i zdraví studentů hudby. V praktické části v rozsahu třech vyučovacích hodin se posluchači měli možnost seznámit se základními cviky. Oba lektoři praktické části, MUDr. Pavel Drbal a Mgr. Gabriela Trněná se individuálně věnovali každému účastníkovi kurzu, demonstrovali vhodná cvičení a navrhli individuální řešení eventuálních nevhodných návyků.

2019

3. Sympozium zdravotní péče o hudebníky

22.11.2019

[pokračovat ve čtení]

25.06.2019 seminář na Konzervatoři Plzeň

Dne 25.6.2019 se na Konzervatoři Plzeň konal seminář MUDr. Pavel Drbala a Mgr. Gabriely Trněné tematicky věnovaný správnému držení těla. V teoretické části byli studenti a pedagogové konzervatoře seznámeni se základními principy postury a stabilizace trupu při hře na hudební nástroj nebo zpěvu. V praktické části se přednášející věnovali menším skupinkám posluchačů, individuálně korigovali posturální návyky studentů a demonstrovali vhodná cvičení. Nejen plný přednáškový sál, ale především chápavé dotazy a pohotové připomínky ukázaly velký zájem pedagogů a studentů o danou problematiku.

Seminář prevence pohybových obtíží u hudebníků

V letním pololetí školního roku 2018/2019 proběhly semináře pro studenty VI. – VIII. ročníku Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy pod vedením fyzioterapeutky Mgr. Gabriely Trněné. Semináře byly učeny v rámci tělesné výchovy pod záštitou Alexandry Svobodové a týkaly se prevence pohybových obtíží u hudebníků. Seminář byl rozdělen na teoretickou část, kde byly podrobněji rozebrány různé přístupy práce s tělem, a praktickou ukázku cvičení, které mohou studenti samostatně využít. Ze zájmu školy o takovou akci a i ze zájmu studentů jsme byli nadšení.

12.01.2019 workshop “fokální dystonie klavíristů” s MUC. Juliem Gruendahlem

12. ledna 2019 se v pražské ordinaci naší kolegyně a členky výboru Společnosti MUDr. K. Zelenayové uskutečnil seminář věnovaný fokální dystonii klavíristů.

Přednášející MUC. Julius Gruendahl nás seznámil s nejnovějšími poznatky o fokální dystonii. Jeho výzkum formou retrospektivní studie klavíristů s diagnózou fokální dystonie bude  v tomto roce publikován pod hlavičkou Institutu pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků v německém Hannoveru.

Videozáznam přednášky a prezentace v pdf formátu bude od března členům České společnosti pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků k dispozici v uzavřené sekci našich webových stránek.

2018

16.11.2018 ohlédnutí za 2. Sympoziem zdravotní péče o hudebníky

V pátek 16.11.2018 se konalo další sympozium naší společnosti, tentokrát v krásném sále Konzervatoře Jana Deyla. I letos jsme se setkali s obrovským zájmem z řad umělecké a zdravotnické veřejnosti. Sál byl plně obsazen. [pokračovat ve čtení]

23.4.2018 MUDr. Pavel Drbal, Postura – správné držení těla hudebníků a pěvců, Konservatoř Jana Deyla

Dne 23.4.2018 se v sále Konzervatoře Jana Deyla uskutečnil tříhodinový seminář MUDr. Pavla Drbala věnovaný postuře. V teoretické části pomocí přehledných obrázků a videí přednášející vysvětlil základní anatomické a funkční souvislosti. Doložil, že vedení ke správnému držení těla slouží nejen jako prevence onemocnění pohybového aparátu, ale že také přináší zlepšení technických schopností hudebníka. V druhé části semináře měli studenti a pedagogové konzervatoře možnost se aktivně seznámit s praktickými ukázkami cviků. Vznikla i plodná diskuze o budoucnosti specializované zdravotní péče o hudebníky v České republice a možnostech propojení medicíny a pedagogiky.

20.-21.3.2018 Přednášky Dr. Christose Ioanou na Univerzitě Hradec Králové

Zveme Vás na dvě odborné přednášky Dr. Christose Ioanou, které se uskuteční v rámci Pedagogických dnů na Univerzitě Hradec Králové. Christos Ioanou, PhD je violista, který je absolventem Pražské konzervatoře a v současné době pracuje pod vedením Prof. Alternmüllera na Instututu pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků v německém Hannoveru. Je autorem mnoha vědeckých studií a odborných publikací.

1) úterý 20.3.18, 10:00 – 12:00, místnost F1 v Pastoračním centru Nové Albertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové, “Zdravý výkon: etiologické a psychologické faktory muskuloskeletálních poruch souvisejících s hudebním výkonem”.  Přednáška bude v českém jazyce.

2) středa 21.3.18, 11:15 – 12:00, místnost A6 v budově A Univerzity Hradec Králové. “Is my research project well designed? From brainstorming to the scientific publication.” Přednáška bude v angličtině.

2017

1. Sympozium zdravotní péče o hudeníky

4.11.2017 Galerie HAMU

[pokračovat ve čtení]