6. Sympozium zdravotní péče o hudeníky

Datum: 11. listopadu 2023 v 9.00 hod.
Místo: koncertní sál ZUŠ Charlotty Masarykové, Vokovická 32/3, Praha 6 (Mapy.cz) (Google Maps)
Informace ke stažení: 6. sympozium.pdf

V letošním sympoziu jsme se tematicky zaměřili na problematiku trémy a psychosomatiku uměleckého přednesu. Můžete se těšit na špičkové lektory, kteří nás seznámí se svým pohledem na tato veledůležitá témata v životě každého výkonného umělce.

Program

  • 8:30 – 9:00 registrace účastníků
  • 9:00 – 10:30 MgA. Jana Kubánková – Principy uvolněného hraní z hlediska psychosomatiky
  • 10:30 – 10:45 přestávka
  • 10:45 – 11:45 Mgr. Jan Siřínek, Ph.D. – O trémě z různých stran
  • 11:45 – 12:00 přestávka
  • 12:00 – 13:00 Mgr. Kristýna Šrámková, DiS. – Jóga pro hudebníky
  • 13:15 Předpokládané ukončení akce
Životopisy lektorů a podrobnější sylaby jejich přednášek

Jana Kubánková

Jana Kubánková je houslistka, svobodná umělkyně a lektorka. Vystudovala Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením a Akademii múzických umění v Praze. V letech 2006, 2007 a 2008 získala plné stipendium na prestižní Meadowmount School of Music v USA. Jana debutovala již ve dvanácti letech ve Vivaldiho dvojkoncertu s mistrem Josefem Sukem. Jako sólistka pak vystoupila s předními českými orchestry, např. Pražskou filharmonií či Pražským komorním orchestrem. Již během raných studií získala mnohá ocenění a vystupovala v živých koncertních přenosech Českého rozhlasu. Již za studií na gymnáziu se stala součástí Českého komorního orchestru, profesionálního tělesa, jehož tradici založil sám Václav Talich. Ve dvaceti letech se Jana stala houslistkou České filharmonie. S orchestrem absolvovala turné po celém světě a spolupracovala s mnoha světovými dirigenty. Jana byla rovněž aktivní součástí mnoha edukativních projektů České filharmonie jako lektorka. V roce 2017 Jana orchestr opustila, aby získala více tvůrčí svobody a času na vlastní projekty.

Jako interpretka se Jana nyní věnuje především současné hudbě. Působí projektově jako koncertní mistr a sólistka orchestru Berg. Prezentuje se také na vlastních čistě sólových houslových recitálech moderní hudby u nás i v zahraničí(Evropa, USA). Vytváří osvětu českým autorům od poválečné doby až po současnost. Věnuje se také volné improvizaci a hledání vlastní hudební řeči skrze multiartové projekty.

V roce 2019 založila mezinárodní trans-disciplinární umělecký soubor Colture Company, složený převážně z evropských umělců různých oborů, kteří chtějí svou tvorbou poskytnout netradiční a komplexní vhled do problematických společensko-politických témat.

Jana vytvořila vlastní výukovou metodu pro umělce s názvem Psychosomatika hry na nástroj a uměleckého výkonu. V rámci seminářů vede studenty k funkčnímu propojení těla a mysli a Celostnímu přístupu ke hře na nástroj I uměleckému výkonu. Technika staví na studiích pohybové terapie a dalších terapeutických přístupů, které Jana absolvovala mezi lety 2012 – 2017. Jana vede semináře napříč Českou republikou, na Slovensku a od roku 2018 také na prestižní Meadowmount School of Music v USA.

V roce 2017 Jana založila uměleckou iniciativu IMUZA, při níž organizuje kulturní akce pro děti a širokou veřejnost, propojuje uměleckou spolupráci amatérského světa s profesionálním a vytváří koncertní možnosti mladým začínajícím umělcům. Od roku 2019 jako publicistka pravidelně přispívá do kulturně-politické revue Přítomnost.

Principy uvolněného hraní z hlediska psychosomatiky

Uvolnění je pro drtivou většinu hráčů i pedagogů metaforou svobody; hry bez technických limitů, bolesti a stresu; hry s radostí a volností realizovat naše výrazové vize a předávat vlastní hrou to, co chceme skutečně sdělit. Jak ovšem takto svobodné hry na nástroj dosáhnout? 

Analyzujeme si tento fenomén z hlediska psychosomatiky-vzájemného ovlivňování těla a mysli. 

Odhalíme základní principy a praxe, které je třeba zahrnout do procesu učení, abychom této hráčské svobody mohli dosáhnout. 


Mgr. Jan Siřínek, Ph.D

Mgr. Jan Siřínek, Ph.D je klinický psycholog, psychoterapeut a profesionálně vyškolený houslista. Vystudoval housle na konzervatoři a psychologii na FFUK.  Náhledy na problematiku veřejného vystupování čerpá ze zkušenosti hráče – houslisty, posluchače koncertů, někdejšího studenta hudebních institucí a učitele ZUŠ, manžela koncertní umělkyně, rodiče hudebně školeného dítěte a konečně  psychologa reflektujícího své osobní i profesní poznatky a pozorování.

O trémě z různých stran

Pojednání o psychických stavech  provázejících nejen veškeré živé provozování hudby, ale jakékoli vystupování před publikem.


Mgr. Kristýna Šrámková, DiS

Mgr. Kristýna Šrámková, DiS. hraje aktivně na klavír přes 28 let. Absolvovala hru na klavír na Pražské konzervatoři a bakalářské studium hudební vědy na Filozofické fakultě UK v Praze. Potom pokračovala ve studiu klavíru a klavírní pedagogiky v magisterském studiu na Pedagogické fakultě UK v Praze a v rámci programu Erasmus studovala i na Escola Superior de Música de Lisboa.

Opakující se záněty šlach způsobené hrou na klavír ji přivedly k józe, která zlepšila celkovou kondici a vnesla do hraní i každodenního života vědomí dechu. Po několika letech vlastní praxe absolvovala měsíční 200h Yoga Teacher Training: Ashtanga and Hatha yoga – lektorský výcvik v Bhagsu Yoga Institute v severní Indii certifikovaný Yoga Alliance Certification. A později v Praze ještě vzdělávací program 180h Instruktor jógy akreditovaný MŠMT.

Od roku 2019 se zabývá tématem vlivu jógy na hudebníky intenzivně v rámci doktorského studia na Pedagogické fakultě UK v Praze. Její projekt byl podpořen Grantovou agenturou Univerzity Karlovy (GA UK). Po stáži v Lisabonu, kde spolupracovala s lektorem jógy pro hudebníky Luísem Marquesem Matiasem, realizovala výzkumu vlivu jógy na hudebníky, v současné době zpracovává data a sestavuje vlastní metodiku. Své téma prezentuje na konferencích doma i v zahraničí.

Osobní vizí je nabídnout jógu jako efektivní nástroj pro zlepšení fyzického a duševního zdraví hudebníků. Ve svých workshopech spojuje interpretační a pedagogickou klavírní praxi s jógovými technikami za cílem hledání dlouhodobého řešení a funkční prevence zdravotních potíží hudebníků.

Vedle těchto aktivit pracuje od roku 2017 pro Český rozhlas Vltava, kde je v současné době autorkou pořadu o filmové hudbě Klapka.

Jóga pro hudebníky

V teoretické části příspěvku autorka shrne hlavní motivace ke zpracování tématu, stav bádání v oblasti jógy pro hudebníky, společně s poznatky ze své zahraniční stáže, kterou absolvovala v loňském roce u lektora jógy pro hudebníky v Lisabonu. Dalším bodem bude prezentace výzkumu vlivu jógy na klavíristy, který realizovala na přelomu roku 2022 – 2023 a jeho dílčích výsledků. Ve druhé, praktické části, nabídne vhled do workshopů jógy pro hudebníky pořádaných pro studenty hudby a jejich pedagogy. Základní jógové techniky si budou moct přítomní vyzkoušet na vlastním těle a dechu.